juli 20, 2024

Wat gebeurt er in een laboratorium?

1 min gelezen
laboratorium stoelen

In een laboratorium worden veel verschillende handelingen verricht. Denk aan wetenschappelijk onderzoek zoals stoffen die worden geproduceerd die niet in de natuur voorkomen. Of chemicaliën die er worden geproduceerd. Ook worden er experimenten gedaan in een laboratorium. Maar ook worden er natuurkundige experimenten gedaan. Zoals het afremmen van licht tot een paar kilometers per uur. Ook wordt er veel onderzoek verricht zoals het onderzoeken van schimmels en bacteriën. Laboranten hebben vaak te maken met veel verschillende stoffen. Een aantal van deze soorten kunnen ook gevaarlijk zijn. Het is natuurlijk belangrijk dat laboratoriumwerk goed en comfortabel kan worden verricht. Een goede stoel draagt hieraan bij. Ben je hierin geïnteresseerd? Kijk dan even bij laboratoriumstoelen

laboratorium stoelen

Soorten laboratoria

Er zijn verschillende soorten laboratoria. Allereerst is er het scheikundig laboratorium. Hier worden scheikundige onderzoeken verricht zoals bepaalde stoffen of chemicaliën die worden geproduceerd. Ook is er nog het natuurkundig laboratorium. Hier worden natuurkundige onderzoeken verricht. Een biologisch laboratorium doet onderzoek naar schimmels,bacteriën of virologie. Ook zijn er kwaliteitslaboratoria. Hierin worden de zuiverheid en eigenschappen van grondstoffen,hulpstoffen en eindproducten getest. Een ziekenhuislaboratorium onderzoekt lichaamsstoffen zoals bloed,urine,ontlasting en weefsels. Een forensisch laboratorium onderzoekt sporen om de toedracht van misdrijven te vinden.